October 1, 2019

CẤP LẠI THẺ APEC KHI THAY ĐỔI HỘ CHIẾU

CẤP LẠI THẺ APEC KHI THAY ĐỔI HỘ CHIẾU Thẻ doanh nhân Apec (APEC Business Travel Card viết tắt là ABTC) là một loại thẻ đặc […]
May 19, 2019

THẺ APEC CÓ ĐI MỸ ĐƯỢC KHÔNG?

THẺ APEC CÓ ĐI MỸ ĐƯỢC KHÔNG? Thẻ ABTC (Hay còn gọi là thẻ APEC – APEC Business Travel Card) là loại giấy tờ dùng để […]
May 19, 2019

THẺ APEC – ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC CẤP – ĐỐI TƯỢNG VÀ THỦ TỤC CẤP

THẺ APEC – ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC CẤP – ĐỐI TƯỢNG VÀ THỦ TỤC CẤP Thẻ ABTC (Hay còn gọi là thẻ APEC – APEC Business Travel […]
May 19, 2019

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG THẺ APEC NĂM 2019

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG THẺ APEC NĂM 2019 Thẻ ABTC (Hay còn gọi là thẻ APEC – APEC Business Travel Card) là loại giấy tờ dùng […]
0909 016 119