11/03/2020

CẤP MỚI THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

CẤP MỚI THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Người nước ngoài vào Việt Nam để đầu tư – kinh doanh, lao động, học tập thăm […]
14/10/2019

GIA HẠN THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

GIA HẠN THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Người nước ngoài có giấy phép lao động có thời hạn từ 12 tháng trở lên theo […]
25/04/2018

DỊCH VỤ CẤP THẺ TẠM TRÚ

DỊCH VỤ CẤP THẺ TẠM TRÚ Người nước ngoài có giấy phép lao động có thời hạn từ 12 tháng trở lên theo quy định được […]
0909 016 119