11/03/2020

DỊCH VỤ GIA HẠN THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

DỊCH VỤ GIA HẠN THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Người nước ngoài vào Việt Nam để đầu tư – kinh doanh, lao động, học […]
14/10/2019

GIA HẠN THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

GIA HẠN THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Người nước ngoài có giấy phép lao động có thời hạn từ 12 tháng trở lên theo […]

Gọi ngay