27/02/2019

THỦ TỤC XIN CẤP MỚI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI

THỦ TỤC XIN CẤP MỚI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho các chuyên gia […]
27/02/2019

THỦ TỤC CẤP MỚI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH CÔNG TY

THỦ TỤC CẤP MỚI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH CÔNG TY Thủ tục cấp mới giấy phép lao động cho chủ […]
27/02/2019

THỦ TỤC CẤP MỚI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NHÀ QUẢN LÝ, GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

THỦ TỤC CẤP MỚI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NHÀ QUẢN LÝ, GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH Thẻ Apec đi được những nước nào? Việc làm thẻ […]
25/04/2018

DỊCH VỤ CẤP THẺ TẠM TRÚ

DỊCH VỤ CẤP THẺ TẠM TRÚ Người nước ngoài có giấy phép lao động có thời hạn từ 12 tháng trở lên theo quy định được […]
25/04/2018

DỊCH VỤ LÀM LÝ LỊCH TƯ PHÁP

DỊCH VỤ LÀM LÝ LỊCH TƯ PHÁP Một trong những giấy tờ quan trọng phải có để nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép lao động […]
25/04/2018

DỊCH VỤ GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

DỊCH VỤ GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 5 ngày nhưng không quá 45 ngày mà người […]
25/04/2018

DỊCH VỤ CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

DỊCH VỤ CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Giấy phép lao động (Work Permit) là một tài liệu cho phép người nước ngoài làm việc hợp […]
25/04/2018

DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Giấy phép lao động (Work Permit) là một tài liệu cho phép người nước ngoài làm việc hợp pháp […]
27/03/2018
Hồ sơ thủ tục duyệt công văn nhập cảnh vào Việt Nam

HỒ SƠ THỦ TỤC DUYỆT CÔNG VĂN NHẬP CẢNH VÀO VIỆT NAM

HỒ SƠ THỦ TỤC DUYỆT CÔNG VĂN NHẬP CẢNH VÀO VIỆT NAM Công văn nhập cảnh là văn bản cho phép nhập cảnh của Cục quản […]

Gọi ngay