10/09/2021

GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG TẠI GIA LAI

GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG TẠI GIA LAI Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 5 ngày nhưng không quá 45 ngày mà […]
10/09/2021

CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG TẠI GIA LAI

CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG TẠI GIA LAI Giấy phép lao động (Work Permit) là một tài liệu cho phép người nước ngoài làm việc […]
14/10/2019

CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Giấy phép lao động (Work Permit) là một tài liệu cho phép người nước ngoài làm việc hợp pháp tại […]
25/04/2018

DỊCH VỤ CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

DỊCH VỤ CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG Giấy phép lao động (Work Permit) là một tài liệu cho phép người nước ngoài làm việc hợp […]

Gọi ngay