11/03/2020

DỊCH VỤ GIA HẠN VISA VIỆT NAM CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

DỊCH VỤ GIA HẠN VISA VIỆT NAM CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Visa hay còn gọi là thị thực là một loại thủ tục để người nước […]
11/03/2020

DỊCH VỤ GIA HẠN THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

DỊCH VỤ GIA HẠN THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Người nước ngoài vào Việt Nam để đầu tư – kinh doanh, lao động, học […]
11/03/2020

CẤP MỚI THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

CẤP MỚI THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Người nước ngoài vào Việt Nam để đầu tư – kinh doanh, lao động, học tập thăm […]
14/10/2019

GIA HẠN THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

GIA HẠN THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI Người nước ngoài có giấy phép lao động có thời hạn từ 12 tháng trở lên theo […]
0909 016 119