10/09/2021

DỊCH VỤ XIN VISA VÀO VIỆT NAM TẠI GIA LAI

DỊCH VỤ XIN VISA VÀO VIỆT NAM TẠI GIA LAI Trong thời buổi mở cửa và hội nhập, ngày càng có nhiều người nước ngoài đến […]
10/09/2021

GIA HẠN THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI GIA LAI

GIA HẠN THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI GIA LAI Người nước ngoài có giấy phép lao động có thời hạn từ 12 tháng […]
10/09/2021

CẤP MỚI THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI GIA LAI

CẤP MỚI THẺ TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI GIA LAI Người nước ngoài vào Việt Nam để đầu tư – kinh doanh, lao động, […]
10/09/2021

GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG TẠI GIA LAI

GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG TẠI GIA LAI Giấy phép lao động còn thời hạn ít nhất 5 ngày nhưng không quá 45 ngày mà […]
10/09/2021

CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG TẠI GIA LAI

CẤP LẠI GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG TẠI GIA LAI Giấy phép lao động (Work Permit) là một tài liệu cho phép người nước ngoài làm việc […]
10/09/2021

DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG TẠI GIA LAI

DỊCH VỤ LÀM GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG TẠI GIA LAI Giấy phép lao động (Work Permit) là một tài liệu cho phép người nước ngoài làm […]
02/05/2021

QUY TRÌNH NHẬP CẢNH TRÊN CHUYẾN BAY THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THƯỜNG LỆ, KHÔNG PHẢI CÁCH LY TẬP TRUNG

QUY TRÌNH NHẬP CẢNH TRÊN CHUYẾN BAY THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ THƯỜNG LỆ, KHÔNG PHẢI CÁCH LY TẬP TRUNG Quy trình này áp dụng với (1) […]
02/05/2021

CÔNG ĐIỆN 540 CỦA THỦ TƯỚNG

CÔNG ĐIỆN 540 CỦA THỦ TƯỚNG CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC PHÉP NHẬP CẢNH VÀO VIỆT NAM GIỮA LÚC DỊCH COVID – (HOTLINE 0947 049 997 – […]
02/05/2021

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC PHÉP NHẬP CẢNH VÀO VIỆT NAM GIỮA LÚC DỊCH COVID

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC PHÉP NHẬP CẢNH VÀO VIỆT NAM GIỮA LÚC DỊCH COVID CÁC TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC PHÉP NHẬP CẢNH VÀO VIỆT NAM GIỮA LÚC […]

Gọi ngay