THỜI GIAN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU MẤT BAO LÂU?

Hiện nay, dưới tác động của nền kinh tế thị trường, cạnh tranh hàng hóa, dịch vụ ngày càng trở nên khốc liệt. Doanh nghiệp bắt đầu quan tâm đến việc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp của hộ nói chung cũng như đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nói riêng. Vậy thời gian đăng ký nhãn hiệu mất bao lâu?

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU MẤT BAO LÂU? - (HOTLINE 0906 605 119)

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU MẤT BAO LÂU? - (HOTLINE 0906 605 119)

Nhìn chung, do đặc thù về thủ tục hành chính và quyền nhãn hiệu tương đối lớn, chính vì vậy mà thời gian đăng ký nhãn hiệu thường kéo dài. Trong bài viết này, Công ty Luật Khánh An Phát sẽ tư vấn cho Quý khách hàng hiểu về thời gian đăng ký nhãn hiệu mất bao lâu, và thời gian mỗi giai đoạn như thế nào?

Trước khi tiến hành thủ tục, quý khách cần tra cứu nhãn hiệu trên website của Cục Sở hữu trí tuệ để đánh giá khả năng đăng ký của nhãn hiệu. Tránh trường hợp sau khi đã tiến hành nộp đơn vào Cục, trải qua thời gian thẩm định dài chuyên viên kết luận nhãn hiệu không có khả năng bảo hộ. Thời gian tra cứu sơ bộ nếu thực hiện qua Luật Khánh An Phát sẽ kéo dài từ 01 – 02 ngày làm việc.

Các giai đoạn đăng ký nhãn hiệu

1. Thẩm định hình thức (01 tháng)

Căn cứ tại Điểm 13 Mục 1 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 05/2013/TT-BKHCN quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu quy định thì thời hạn thẩm định hình thức đơn là 01 tháng kể từ ngày nộp đơn theo quy định tại khoản 1 Điều 119 của Luật Sở hữu trí tuệ.

2. Công bố đơn hợp lệ (02 tháng)

Theo quy định tại Điểm 14 Mục 1 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN được được sửa đổi bởi Khoản 13 Điều 1 Thông tư 16/2016/TT-BKHCN thì đơn Đăng ký Nhãn hiệu sẽ được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ.

3. Thẩm định nội dung (09 tháng kể sau thời điểm công báo đơn)

Theo quy định tại khoản 2 Điều 119 Luật Sở hữu trí tuệ thì đối với nhãn hiệu thì được thẩm định nội dung trong thời hạn 06 tháng.

Ngoài ra, theo quy định tại Điểm 15 Mục 1 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 05/2013/TT-BKHCN thì trường hợp người nộp đơn chủ động yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn, hoặc phản hồi thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ thì thời hạn được kéo dài thêm 03 tháng đối với đăng ký nhãn hiệu.

Như vậy, thời gian thẩm định nội dung kéo dài trong thời hạn 09 tháng kể từ sau thời điểm công báo đơn.

4. Cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (Từ 1 - 2 tháng)

Sau 1 – 2 tháng kể từ ngày nộp đủ lệ phí cấp văn bằng, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu cho chủ sở hữu. Như vậy, tổng thời gian đăng ký nhãn hiệu theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ là 13 -14 tháng tính từ ngày nộp đơn. Tuy nhiên, trên thực tế tổng thời gian cho việc đăng ký nhãn hiệu thường kéo dài từ 18 – 20 tháng kể từ khi nộp đơn. Ngoài ra, thời gian đăng ký nhãn hiệu cũng có thể kéo dài từ 02 – 03 năm phụ thuộc vào tình trạng đơn có phải thông báo sửa đổi, bổ sung, phản đối đơn, khiếu nại từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

CÔNG TY LUẬT KHÁNH AN PHÁT

  • Địa chỉ: 602/51E Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
  • Di động: 0906 605 119
  • Email: contact@khanhanphat.vn
  • Website: khanhanphat.vn

Gọi ngay

0909 016 119