ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sau khi thành lập, đi vào hoạt động sẽ có những sự thay đổi nhất định trong đó có nhu cầu muốn điều chỉnh ngành nghề hoạt động trong Giấy chứng nhận đầu tư được cấp phép doanh nghiệp. Nhưng không đơn giản để một doanh nghiệp tiến hành thủ tục này tạo Cơ quan nhà nước bởi hồ sơ cần phải giải trình rất phức tạp. Khánh An Phát với vai trò cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp trong tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, tư vấn pháp luật đầu tư sẽ đồng hành cùng Quý doanh nghiệp trong việc điều chỉnh ngành nghề hoạt động trong Giấy chứng nhận đầu tư.

ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ - (HOTLINE 0909 016 119 - MR KHÁNH)

ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ – (HOTLINE 0909 016 119 – MR KHÁNH)

I. TƯ VẤN ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ HOTLINE: 0909 016 119

Hồ sơ chuẩn bị gồm có:

 • Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư.
 • Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư:

  • Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác đối với nhà đầu tư là tổ chức.
  • Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ: Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với nhà đầu tư là cá nhân.

3. Đơn xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư do Tổng giám đốc ký (theo mẫu).

4. Nghị quyết của Hội đồng quản trị của doanh nghiệp liên doanh hoặc thoả thuận của các bên hợp doanh hoặc đề nghị của chủ đầu tư nước ngoài (đối với doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài) về vấn đề xin điều chỉnh, bổ sung Giấy chứng nhận đầu tư.

5. Báo cáo tình hình triển khai, thực hiện dự án kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đến thời điểm xin điều chỉnh.

6. Ngoài các tài liệu nêu trên, tuỳ nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung Giấy chứng nhận đầu tư, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bên hợp doanh cần bổ sung các văn bản sau:

 • Trường hợp chuyển đổi hình thức đầu tư, chuyển nhượng vốn, bổ sung các tài liệu quy định tại Luật đầu tư 2014.
 • Trường hợp thay đổi, bổ sung mục tiêu hoạt động, bổ sung các tài liệu:
 • Bản giải trình việc điều chỉnh mục tiêu hoạt động, trong đó nêu rõ các giải pháp để thực hiện mục tiêu mới như thị trường, vốn, công nghệ…
 • Ý kiến của Bộ quản lý ngành đối với các dựán sản xuất các sản phẩm cần khống chế sản lượng mà trong Giấy chứng nhận đầu tư đã quy định công suất thiết kế của từng loại sản phẩm.
 • Trường hợp mở chi nhánh sản xuất, bổ sung các tài liệu:
 • Bản giải trình việc mở chi nhánh làm cơ sở sản xuất (nội dung, quy mô, hoạt động của chi nhánh, vốn đầu tư, tiêu thụ sản phẩm…).
 • Ý kiến của UBND cấp tỉnh về địa điểm, mức tiền thuê đất (nếu có) đối với địa điểm dự định đặt cơ sở sản xuất;
 • Ý kiến của Bộ quản lý ngành đối với các dựán sản xuất các sản phẩm cần khống chế sản lượng mà trong Giấy chứng nhận đầu tư đã quy định công suất thiết kế của từng loại sản phẩm.
 • Trường hợp chia tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp, bổ sung các tài liệu quy định tại Luật doanh nghiệp 2014.
 • Trường hợp cơ cấu lại vốn đầu tư, cần có các văn bản, tài liệu sau giải trình lý do:
 • Giải trình kinh tế kỹ thuật bổ sung.
 • Các điều kiện tài chính đảm bảo cho việc điều chỉnh vốn đầu tư.
 • Danh mục máy móc thiết bị bổ sung (nếu có).
 • Các trường hợp khác có sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong Hợp đồng liên doanh, Điều lệ liên doanh, Điều lệ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài thì cần bổ sung Hợp đồng, và Điều lệ bổ sung hoặc phụ lục Hợp đồng, Điều lệ.

II. DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

Khánh An Phát cung cấp dịch vụ hỗ trợ và đại diện Quý khách hàng thực hiện các công việc sau:

 • Tư vấn nội dung điều chỉnh trước khi tiến hành thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Tư vấn tài liệu, thông tin, hồ sơ cần chuẩn bị cho việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
 • Soạn hồ sơ, nộp và nhận hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư công ty mới trong việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh;
 • Soạn thảo hồ sơ nội bộ sau khi hoàn thành công việc;
 • Điều lệ công ty;
 • Hợp đồng liên doanh (Trường hợp công ty liên doanh);
 • Các giấy tờ nội bộ khác.

CÔNG TY LUẬT KHÁNH AN PHÁT

 • Địa chỉ: 602/51E Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
 • Di động: 0909 016 119 (Luật sư Khánh)
 • Email: contact@khanhanphat.vn
 • Website: khanhanphat.vn


Từ khóa tìm kiếm

dieu chinh giay chung nhan dau tu

điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

dich vu dieu chinh giay chung nhan dau tu

dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

thu tuc dieu chinh giay chung nhan dau tu

thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

tu van dieu chinh giay chung nhan dau tu

tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0909 016 119